Tổng công ty Giấy Việt Nam: Phương án sắp xếp doanh nghiệp đến năm 2015

 
Tổng công ty Giấy Việt Nam: Phương án sắp xếp doanh nghiệp đến năm 2015

Thủ tướng Chính phủ mới có Công văn số 739/TTg-ĐMDN về việc phê duyệt phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Tổng công ty Giấy đến năm 2015

Theo đó, Thủ tướng  yêu cầu: Trước mắt, Công ty mẹ – Công ty TNHH một thành viên Tổng công ty Giấy Việt Nam và Công ty TNHH một thành viên nguyên liệu Giấy miền Nam duy trì 100% vốn nhà nước và sẽ thực hiện cổ phần hóa vào thời điểm thích hợp.

Thực hiện cổ phần hóa Công ty vận tải chế biến lâm sản và Công ty Giấy Tissue Sông Đuống, trong đó, công ty mẹ – Công ty TNHH một thành viên Tổng công ty Giấy Việt Nam nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ.

 Thực hiện thoái vốn nhà nước tại 4 doanh nghiệp gồm: Công ty TNHH sản xuất, xuất nhập khẩu, dịch vụ và đầu tư Việt Thái; Công ty cổ phần Giấy Thanh Hóa; Công ty cổ phần May-Diêm Sài Gòn; Công ty cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Thực hiện sắp xếp đối với Viện Công nghiệp giấy và xenluylô và Viện Nghiên cứu cây nguyên liệu giấy.

Thủ tướng cũng yêu cầu Hội đồng thành viên của Tổng công ty Giấy Việt Nam thực hiện sắp xếp các doanh nghiệp trên theo đúng quy định hiện hành, thực hiện thoái vốn nhà nước tại các công ty cổ phần mà Tổng công ty không cần nắm giữ cổ phần chi phối; thực hiện sắp xếp các công ty lâm nghiệp trực thuộc theo quy định tại Nghị định 200/2004/NĐ-CP và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1019/TTg-ĐMDN ngày 24/6/2011 về sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh.